menyuruh amr ma’ruf tetapi….


alhamdulillah..saya pernah menghadiri sebuah majlis ilmu yang mana salah seorang panelnya adalah Ust Zahazan Mohamed di sebuah universiti terkemuka.

Perbahasannya adalah berkisar mengenai menggalakkan melakukan kebaikan tetapi lalai untuk melaksanakannya kepada diri sendiri..pendek kata suruh orang buat tapi sendiri tak buat..adakah golongan ini di golongkan munafik? hanya berlagak baik di hadapan orang ramai tetapi hanya sekadar berpura-pura…

di sini ada perbahasan mengenainya..semoga ianya memberi manfaat buat sekalian sahabat…

MENYURUH AMR MA’RUF TETAPI…

Al-Marhum K.H Syafi‘i Hadzami telah ditanya dengan soalan yang berbunyi:

Apakah kita berdosa atau mendapat pahala, andaikata kita menyuruh orang melakukan sembahyang dan mengaji, sedang kita sendiri lalai mengerjakan sembahyang dan mengaji?

Al-Marhum K.H Syafi‘i menjawab:

Al amr bi al-Ma‘ruf ertinya memerintahkan orang lain berbuat kebajikan adalah wajib. Termasuk sembahyang lima waktu dan mengaji atau menuntut ilmu. Kalau hal ini dilakukan tentu mendapat pahala, kerana orang yang memerintahkan melakukan kewajipan adalah telah melaksanakan perintah wajib.

Sedang yang memerintah itu tidak melakukan sembahyang dan menuntut ilmu agama, maka tentu ia berdosa kerana meninggalkan sembahyang dan menuntut ilmu agama. Dosa orang ini adalah kerana meninggalkan sembahyang dan menuntut ilmu agama, dan bukannya kerana memerintahkan orang lain sembahyang dan menuntut ilmu agama. Kesimpulannya orang ini mendapat dua perkara, pahala dapat dan dosa dapat. Sudah terang neraca amalnya akan berkurangan. Dosa tinggal sembahyang dari kerana demikian besarnya tidak boleh ditebus dengan pahala menyuruh sembahyang kepada orang lain.

Jadi mereka yang rajin memerintah kebajikan dan malas melakukan kebajikan untuk diri sendiri, janganlah berhenti dari memerintahkan kebajikan, bahkan wajiblah ia berusaha supaya dia sendiri dapat melakukan kebajikan itu. Jika dia terus menerus meninggalkan kebajikan bagi dirinya, akan tercelalah dia dan akan terseksalah ia kerana meninggalkan kewajipan dirinya. Walhasil, kewajipan atas manusia dua perkara:

1. Meninggalkan mungkar.
2. Mengingkari mungkar.

Kalau dalam hadis-hadis sahih ada dinyatakan azab bagi mereka yang amr bi al-ma‘ruf tetapi ia sendiri tidak melakukan ma‘ruf atau mengingkari munkar, padahal ia sendiri melakukan munkar, bukanlah mereka diazab kerana amr bi al-ma‘ruf dan bukan kerana nahi an al-munkar, tetapi adalah tidak melakukan ma‘ruf bagi dirinya dan tidak meninggalkan munkar dari dirinya.

Diriwayatkan dari Abi Zaid Usamah bin Zaid bi Harithah r.a., berkatalah ia: Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

Akan didatangkan dengan seorang lelaki pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka, maka keluarlah segala isi perutnya dan berputar-putarlah ia dalam neraka itu, sepertinya keldai pada penggilingan, lalu berkumpullah di sekitarnya oleh ahli-ahli neraka seraya berkata: Hai fulan, menagapa engkau? Bukankah engkau itu pernah memerintahkan kebajikan dan mencegah kemingkaran? Jawabnya: Benar, aku memerintahkan kebajikan tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Dan aku mencegah kemungkaran, tetapi aku sendiri melakukannya.” (Muttafaq ‘Alaih).

Mengenai hadis ini telah berkata Hujjah al-Islam Imam al-Ghazali:

Azab tersebut hanyalah kerana ia melakukan munkar bukan kerana ia mengingkari munkar.”

Memperkuat pendapat ini oleh suatu hadis yang diriwayat oleh Anas bin Malik r.a., berkata ia:

Pernah aku berkata: Ya Rasulullah. Tidaklah aku memerintahkan kebajikan sehingga aku sendiri melakukannya. Dan tidak aku mencegah kemungkaran, sehingga aku sendiri menjauhkannya. Jawab Rasulullah s.a.w.: Perintahkan olehmu akan kebajikan, walaupun kamu tidak memperbuatnya. Dan cegah olehmu akan kemungkaran walaupun kamu tidak menjauhkan seluruhnya.”
(Hadith riwayat al-Thabarānī).

Walaupun demikian, alangkah jeleknya orang yang memerintahkan tetapi ia sendiri tidak melakukannya, dan orang yang mencegah tetapi dia sendiri melanggarnya.

Perhatikanlah syair yang diucapkan oleh Abu al-Aswad al-Duali:

Wahai lelaki yang mengajarkan orang lain, mengapa pengajaran itu tidak untuk diri kamu. Engkau sifatkan ubat para penderita penyakit supaya menjadi sembuh, padahal engkau sendiripun menderitanya. Dan kami lihat engkau selalu memperbaiki akal fikiran kami dengan petunjuk, padahal engkau sendiri kehampaan petunjuk itu. Maka mulailah dirimu, dan cegahlah dia dari kesesatannya. Maka jika engkau telah terhenti daripadanya, barulah engkau bijaksana. Maka di sanalah akan diterima orang apa yang engkau katakan, dan beroleh petunjuklah manusia dengan katamu, serta bergunalah pengajaran itu. Janganlah engkau cegah suatu perilaku sedangkan engkau sendiri melakukannya. Sungguh besar kecelaan atasmu, bila engkau memperbuatnya.”

Advertisements

One response to this post.

  1. hadis kedua juga disebutkan di dalam kitab Riyadhussalihin karangan Imam an Nawawi

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: